VÝROBA V KATEGÓRII WCM

Vzhľadom na jedinečnú povahu dodávaných produktov spoločnosť SynthoTec vyvinula výrobný model, ktorý je veľmi štíhly a umožňuje prevádzke nepretržite bežať 24 hodín denne s rozsiahlym využitím automatizácie, čím dosahuje parametre výroby svetovej triedy (WCM).

 • OEE >85%

 • Externá úroveň kvality <20PPM

Priemysel 4.0

Zatiaľ, čo veľa výrobných prevádzok sveta sa sústreďuje na implementáciu stratégie Priemysel 4.0, SynthoTec sa môže pochváliť, že už používa v oboch výrobných prevádzkach a vo všetkých výrobných procesoch princípy Priemysel 4.0.

Real-time je 100% interne navrhnutý výrobný monitorovací systém spoločnosti SynthoTec, vrátane vlastného softvéru, ktorý sa plynule integruje s naším ERP systémom a poskytuje informácie o výkonnosti v „reálnom čase“. Aj keď sú systémy na monitorovanie procesov bežne dostupné, každá dostupná alternatíva má množstvo obmedzení. Spoločnosť sa preto pustila do vytvorenia systému prispôsobeného výrobným výzvam spoločnosti SynthoTec. Dosiahlo sa to prepojením rôznych výrobných procesov na mieru, aby sa generovali jednotné výstupy, ktoré sa prostredníctvom softvéru navrhnutého spoločnosťou SynthoTec premieňajú na informácie používané ERP systémom.

Riešenie bolo plánované a implementované výlučne s využitím vlastných zdrojov a využitím multidisciplinárnych zručnosti v rámci tímu v oblasti plánovania, programovania robotiky, údržby strojov a zabezpečenia kvality pre vytvorenie systému, ktorý uspokojí potreby efektívnej spoločnosti.

Kľúčové prvky systému:

 • Dotykový monitor na každej výrobnej linke – umožňuje okamžitý vstup a súhrnný výstup
 • Factory Dashboard – sumarizuje aktuálny stav každej linky
 • Strojné a manuálne operácie sú nepretržite monitorované

 • Okamžité aktualizácie výrobného plánu v reálnom čase
 • Rozbaľovacie obrazovky – pre hlbšiu analýzu
 • SynthoTec Real Time – aplikácia pre smartfóny

Hlavné benefity systému:

 • Okamžitý manažment výrobnej linky a vstupy zo stroja
 • Stav stroja prostredníctvom informačných panelov zaisťuje okamžité riešenie problémov
 • Okamžité aktualizácie údajov identifikujú vplyvy na harmonogram dodávok, čo umožňuje optimalizáciu a stanovenie priorít
 • Farebne odlíšené statusy procesu – riadenie na základe priorít
 • Automatická spätná väzba údajov po produkcii pre riadenie budúcich kapacít
 • Analýza historických údajov a reportovanie výkonnosti
 • Automatizované priraďovanie materiálov a jeho preobjednávanie
 • Smartphone aplikácia umožňuje monitorovať celú prevádzku odkiaľkoľvek na svete s pripojením na internet
 • Duševné vlastníctvo softvéru je pod správou SynthoTec
 • Žiadne ročné náklady na údržbu alebo upgrade systému

Vstrekovacie stroje/robotika/automatizácia

Hlavným výrobným procesom spoločnosti SynthoTec je vstrekovanie technických polymérnych materiálov, hlavne nylon plnený skleneným vláknom. Je niekoľko zaužívaných prístupov k tejto široko používanej technológii, ktoré zaisťujú, že si spoločnosť udržuje svoju konkurenčnú výhodu.

Kľúčové parametre:

 • Štandardizovaná konfigurácia procesov – benefity v automatizácii, výmene nástrojov, manipulácii s produktom a zlepšovaní procesov
 • Použitie robotov na odoberanie komponentov a umiestňovanie na palety – produkty sa ľahko triedia, počítajú a smerovo orientujú
 • Automatizácia manipulácie s paletami a produktmi až po finálne balenie – produktov sa počas tohto procesu nikto nedotýka
 • Recyklácia vtoku priamo počas bežiacej výroby – proces nulového odpadu

 • Všetky produkty vyrábané rovnakým štandardom – konzistentnosť procesu a redukcia variácií
 • Vysoká úroveň manažmentu výrobného procesu – umožňuje každej linke (30 liniek) nepretržitú prevádzku bez obsluhy až počas 12 hodín

PROCES PRODUKCIE

Výrobný proces je zabezpečený najmodernejšou technológiou vstrekovania. Používame len moderné vstrekolisy doplnené modernými perifériami. Naše linky pozostávajú z najnovších modelov lisov (Engel, Battenfeld, Fanuc …) s dodatočnými výrobnými zariadeniami pre robotickú manipuláciu (ABB, FANUC, Kawasaki …). Výrobná linka je vždy navrhnutá na mieru zákazníkovho projektu, aby sa zabezpečilo optimálne využitie linky podľa špecifikácií zákazníka.

Bežne spracovávame všetky druhy technických plastov od PA6, PA66, PPA, PA46, PA12 až po najvyššie triedy série LCP, či PEEK. Rovnako však vieme spracovať aj iné druhy technických plastov. Online monitoring parametrov ako OEE nám umožňuje sledovať aktuálnu efektivitu výrobných zariadení v reálnom čase a zamerať sa na neustále zlepšovanie ich efektívnosti.

Ďalšie výrobné parametre sú súčasťou systémov manažérstva kvality a kľúčových ukazovateľov spoločnosti (KPI).

VÝVOJ LISOVACÍCH NÁSTROJOV

 • Vlastný dizajn a manažment lisovacích nástrojov
 •  Pre výrobu foriem používame iba EU nástrojárne
 • CAD/Mouldflow štandardom
 • Vysokovýkonné lisovacie nástroje so životnosťou viac ako 10 miliónov cyklov

Nevyhnutnou súčasťou vyhovujúceho produktu a výrobného procesu sú lisovacie nástroje – vstrekovacie formy, ktoré sú vysoko špecializované a v rámci produktových radov, ktoré SynthoTec dodáva, je životnosť a výkonnosť počas životnosti rozhodujúcim faktorom pri dosahovaní zhodných parametrov konečného produktu zákazníkovi.

SynthoTec má v každej prevádzke svoje vlastné dizajnové oddelenie, čo je efektívnym nástrojom pre zlepšenie služieb zákazníkom. Skúsenosti z výroby plastových dielov tak možno priamo a denne aplikovať na projekty dizajnu nových zákazníckych produktov s cieľom dosahovať vyššiu efektivitu výroby.

Efektívne využitie štandardne nakupovaných komponentov a vysokokvalitná nástrojová oceľ pre funkčné časti foriem zaručujú rýchlu a jednoduchú údržbu foriem počas celej životnosti, pričom mnohé formy dosahujú životnosť viac ako 10 miliónov cyklov.

Inžinieri spoločnosti SynthoTec spracovávajú dokumentáciu prostredníctvom procesu APQP vrátane PFMEA, čo vedie k vytvoreniu prototypu, korekciám, spätnej väzby a optimalizácii lisovacích foriem v CAD programoch vo všetkých bežných formátoch (* .dxf, * .dwg, * .igs * .stp, * .step) . Pre tvorbu dizajnu formy používame softvér Creo Parametric. Štandardne zabezpečujeme vizualizáciu produktu a rýchle vytvorenie prototypu (Rapid Prototype). Podľa zložitosti výlisku zabezpečujme aj analýzu produktu Mold Flow. Na výrobu našich lisovacích foriem používame vysoko kvalitné komponenty predovšetkým od nemeckých a rakúskych dodávateľov a oceľ od švédskych dodávateľov. Na samotnú výrobu nástrojov na formy využívame základňu vybraných kvalifikovaných európskych nástrojárni s dlhoročnými skúsenosťami s týmito typmi výliskov.

KVALITA

Náš integrovaný systém manažérstva je základom manažérstva kvality a environmentu. Spoločnosť je certifikovaná podľa ISO 9001: 2015 a ISO 14001: 2015. Výrobné postupy a štandardy pre jednotlivé procesy sú v súlade s požiadavkami zákazníkov a spĺňajú prísne požiadavky automobilového priemyslu. Na meranie a kontrolu kvality výrobkov používame moderné optické a dotykové meracie zariadenia Baty, ZEISS, Mettler-Toledo, Mahr, Mecmesin. Pracovníci zabezpečujúci kontrolu kvality sú pravidelne školení o najnovších postupoch merania, používaní moderných meracích zariadení a aktuálnych priemyselných požiadavkách. Nové produkty sú vyrábané podľa dohodnutého plánu APQP a zaradené do výroby po schválení PPAP dokumentácie.

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontaktujte náš tím, ak sa chcete dozvedieť viac o našich produktoch a riešeniach na mieru, ktoré vieme ponúknuť aj vašej spoločnosti

Kontaktujte nás!