PREHĽAD O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť SynthoTec sleduje svoj technologický vývoj už od roku 1970, čím dokazuje, že je stále na čele vývoja ložiskových klietok a ich efektivity už viac ako 50 rokov. Spoločnosť sprevádzkovala v roku 1990 jej súčasný výrobný závod v Spojenom kráľovstve a vďaka svojim jedinečným znalostiam zaznamenala v priebehu ostatných rokov výrazný rozmach v celom špecifickom odvetví.

Popri rozvoji znalostí svojich produktov spoločnosť pokračovala v rozvoji v troch kľúčových oblastiach pre rozvoj a podporu vývoja produktov u zákazníka. Efektivita výroby na úrovni svetovej triedy (WCM), vývoj a výroba lisovacích nástrojov a kvalita s nulovými chybami (Zero Defects) sú základnými stavebnými kameňmi neustáleho zlepšovania spoločnosti.

Vďaka tejto špecifickej stratégií a jej neustálemu rozvoju pokračoval rast spoločnosti čoho dôkazom bolo vybudovanie druhej výrobnej prevádzky v roku 2006 na Slovensku

HISTÓRIA

1970 | Torrington Coventry Plant

Počiatky SynthoTec smerujú k technickému pôvodu vo výskumnom a vývojovom programe v rámci Torringtons Limited v roku 1970. Tento výskum sa zameral na vývoj polymérnych materiálov vo vysokovýkonných produktoch v rámci automobilovej výroby. Aplikácie do ložísk automobilových motorov, prevodoviek a kolies, viedli k vytvoreniu samostatného subdodávateľa pre túto špecifickú oblasť.

1990 | Synthotec Limited

V roku 1990 bola založená spoločnosť SynthoTec, ktorá v rámci svojho vzniku disponovala špecifickými technické znalosťami týkajúcimi sa výroby plastových klietok ložísk pre automobilový sektor. Spolu s radom ďalších produktov sa výrobné zariadenia spoločnosti presťahovali do ich súčasného sídla v Malverne vo Veľkej Británii.

1994 | Prvé dodávky pre NSK

Začiatkom 90-tych rokov začal SynthoTec spolupracovať s množstvom výrobcov ložísk ale najmä s NSK. Pre obe organizácie to bolo plodné obdobie, keď NSK Peterlee rozvíjalo svoje vlastné produktové portfólio pričom SynthoTec výrazne podporoval rozvoj v technických a výrobných kompetenciách.

1995 | Prvá plne automatizovaná výrobná bunka

Do roku 1994 SynthoTec investoval veľa prostriedkov do rozvoja výrobných procesov, čoho výsledkom bola prvá plne automatizovaná vstrekovacia robotická linka. Spoločnosť SynthoTec sa od roku 1994 môže považovať za jedného z prvých priekopníkov v oblasti robotiky v rámci výroby, čo je stratégia, ktorú dodnes nepretržite rozvíja.

2003 | Vstup skupiny Pemberstone

Akvizícia SynthoTec skupinou Pemberstone predznamenala novú éru financovania expanzie spoločnosti a technického rozvoja. Úspešné výsledky spoločnosti Pemberstone v oblasti investovania a rozvoja špecializovaných podnikov umožnili spoločnosti expandovať po technickej aj obchodnej stránke.

2006 | Vznik SynthoTec Slovakia

Prvý dôkaz tohto finančného a obchodného rozvoja bol potvrdený založením výrobnej prevádzky SynthoTec Slovakia v Žiline. Výber miesta a kľúčového personálu bol starostlivo udržiavaný počas celého procesu realizácie projektu, pričom samotná výroba sa rozbehla v roku 2007. Dnes SynthoTec Slovakia pokračuje v raste a budovaní kompetencií získaných britským závodom.

2011 | Prvý plne elektrický vstrekolis a 6-osová robotická linka

S vývojom technológie vstrekovania a robotiky SynthoTec pokračoval v investíciách do 6 osích robotických výrobných liniek využívajúcich tieto skúsenosti. Dnes má organizácia viac ako 30 plne automatizovaných výrobných liniek, ktoré sú schopné minimálne 8 hodinovej bez obslužnej prevádzky.

2012 | Rozvoj vývoja foriem v SynthoTec Slovakia

Okrem kompetencií v oblasti štíhlej výroby mal SynthoTec vždy vysokú úroveň znalostí v oblasti vývoja a výroby lisovacích nástrojov. Od roku 2012 rozvíja tieto schopnosti v rámci SynthoTec Slovakia, čo umožnilo spoločnosti zaviesť plnú technickú podporu vývoja komplexných produktov zákazníkom z oboch výrobných lokalít.

2015 | Vývoj lisovacích foriem – prvá 16 násobná forma

So zvýšením zákazníckych objemov v určitých finálnych aplikáciách sa časť výrobných kapacít dostala na hranicu svojich možností. Spoločne s komerčnými požiadavkami bol úspešne vyvinutý a vyrobený prvý 16 násobný lisovací nástroj pre ložiskové klietky. To umožnilo spoločnosti SynthoTec vyrovnať sa s výzvami v oblasti výrobných kapacít ako aj atraktívnych cien produktov.

2017 | Rozšírenie výrobnej plochy v SynthoTec Slovakia

S neustále sa rozširujúcim dopytom a množstvom aplikácii SynthoTec Group ďalej investoval do rozšírenia výrobnej plochy v SynthoTec Slovakia, čím sa zvýšila kapacita z 15 výrobných liniek na možných viac ako 30 liniek. Táto investícia je špecificky zameraná na podporu zákazníckych potrieb pre produkty, ktoré sa používajú vo vysokovýkonných aplikáciách osobných a nákladných vozidiel či koľajových vozidiel.

2018/19 | Prevádzky Priemyslu 4.0

Snaha o stále efektívnejšie a udržateľnejšie výrobné procesy bola stredobodom pozornosti už mnoho rokov a najnovšou výrobnou inováciou, ktorá sa v súčasnosti používa v prevádzkach SynthoTec, je monitorovanie procesov v reálnom čase. Vďaka kompletne interne navrhnutému a realizovanému IT systému, sú spoločnosti teraz schopné monitorovať všetky prvky výrobného procesu v reálnom čase. Tento systém rovnako automaticky aktualizuje systém plánovania kapacít v reálnom čase a rovnako umožňuje realizovať podrobné analýzy z bohatých zozbieraných údajov.

MISIA

SynthoTec Group nepokračuje v rozvíjaní týchto kľúčových oblastí ako samostatné subjekty, ale ako komplexný prístup k vývoju a dodávke produktov pre zákazníkov. Investície posledných rokov do vytvorenia vlastného systému pre podporu Industry 4.0 schopného reálneho monitorovania výrobného procesu, predurčuje spoločnosť pre dosiahnutie tej najvyššej úrovne schopností dodávateľa úrovne World Class Manufacturing v 21. storočí.

Využitie údajov z celého procesu vývoja produktu a výroby poskytuje organizácii údaje v reálnom čase zachytené v mieste samotne výroby. Spätná väzba poskytuje dáta o technickom výkone strojov, robotov, spotrebe materiálov a kvalite produktu. Tým zvyšujeme parametre produktu, jeho sledovateľnosť a udržateľné riadenie zdrojov.

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontaktujte náš tím, ak sa chcete dozvedieť viac o našich produktoch a riešeniach na mieru, ktoré vieme ponúknuť aj vašej spoločnosti

Kontaktujte nás!